گشت و گذار
شروع کنید

قوانین و مقرارت


پس از بارگذاری هر پادکست توسط کاربران عادی در سایت، کلیه حقوق معنوی پادکستها به موبکست منتقل میشود بنابراین موبکست نسبت انواع انتشار ، حذف و ویرایش پادکستها اختیار تام دارد.
«سایت موبکست تابع کلیه قوانین موضوعه کشور به خصوص قانون تجارت الکترونیک است لذا نقض هر رفتاری که متضمن نقض هر یک از قوانین کشور باشد مجرمانه تلقی می گردد و قابل پیگیری است.»

مصادیق غیر مجاز


* اهانت آمیز بودن به اقلیت های قومی و مذهبی
* مغایرت داشتن با شئونات اخلاقی و عرف جامعه
* اهانت آمیز بودن به مقامات سیاسی
* معرفی و تبلیغ گروه ها و احزاب سیاسی مغایر با قوانین کشور
* نقض حق تالیف و کپی رایت
* تبلیغ و ترویج ادیان و فرقه های کاذب
* مغایرت داشتن با قوانین سایت
* نداشتن کیفیت لازم جهت پخش